Realizacja 2020 HANDAN

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zapewnieniu płynności finansowej na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Działanie 1.5: Dotacja na kapitał Obrotowy

Numer projektu: POPW.01.05.00-20-0178/20-00

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz zachowanie miejsc pracy.

Wartość projektu: 217.763,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 217.763,34 PLN

dotacje oferta oferta kontakt